Program Barista 2015

 

 • 29. Január 2015 (štvrtok)

Skúška technického zázemia súťažiacich a tréning súťažiacich baristov  11:00 – 17:00

 

 • 30. Január 2015 (piatok)

Oficiálne zahájenie Majstrovstiev                                                            10:30

Kategória Barista – semifinále                                                             11:00 – 17:30

Kategória zameraná na jedinečnosť chuti kávy, jej kvalitu a na profesionalitu baristu. Súťažiaci pripravuje 4x espresso, 4x cappuccino a 4x vlastný signature drink. To všetko by mal zvládnuť v časovom limite 15 minút. Členovia medzinárodnej poroty hodnotia nielen arómu kávy a nápojov, ale aj čistotu, kreativitu a technickú zručnosť súťažiaceho baristu.

Sprievodný program partnerských firiem  počas celého dňa.

 

 • 31. Január 2015 (sobota)

Kategória CUP TASTERS 2015                                                            10:00 – 12:00

Kategória určená pre degustátorov kávy, ktorej výsledne hodnotenie odzrkadľuje senzorické schopnosti súťažiaceho podmienené skúsenosťami. Cupping prebieha formou vylučovania nepatriacej vzorky kávy z ôsmych trojíc, v ktorých je jedna vzorka vždy odlišná. Tú musí degustátor čo najskôr podľa arómy a chuťových vlastností kávy identifikovať  a vylúčiť.

 

Kategória LATTE ART 2015                                                                 12:20 – 17:40

Kategória,  v ktorej súťažiaci barista pripravuje kávu špeciálnou technikou, pri ktorej sa liate napenené mlieko spája s kávovou crémou a vytvára na hladine kreatívne obrazce. Tieto barista „maľuje“ podľa predlohy. Pripravuje 2x espresso macchiato, 2x cappuccino a 2 vlastné vzory. Porota hodnotí tvar, zhodu, umiestnenie a techniku prípravy.

Sprievodný program partnerských firiem počas celého dňa.

 

 • 1. Február 2015 (nedeľa)

Kategória BARISTA – FINÁLE                                                             10:00- 14:00

Vo finále platí ten istý postup ako v Barista – semifinále.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov, slávnostné ukončenie                          15:00 – 15:30

 

Zoznam súťažiacich Barista 2015

29. január 2015 bol prvým štartovacím dňom v rámci Majstrovstiev Slovenska Barista 2015. Súťažiaci baristi v kategóriách Barista a Latte Art sa v tento deň mohli zoznámiť s technikou, ktorú budú mať počas súťaže k dispozícii. A to je ten správny moment, kedy môžeme zverejniť menný zoznam súťažiacich.

Barista 2015 Championship

 • Lukáš Podbehlý
 • Darina Sobolová
 • Dušan Pavelka
 • Diana Ferencová
 • Štefan Dušek
 • Róbert Palík
 • Dominik Novák
 • Roxana Róthová
 • Veronika Gálová

Latte Art 2015 Championship

 • Vladimír Kmec
 • Lukáš Podbehlý
 • Oldřich Holiš ml.
 • Martin Karabiňoš
 • Juraj Sivčák
 • Lukáš Soľanič
 • Filip Beňo
 • Alexandra Mihálechová
 • Adela Bieliková
 • Miroslav Boltvan
 • Erik Fedor
 • Vladimir Koč
 • Lucia Ondrušková
 • Miroslav Škorvánek
 • Marek Galko

Cup Tasters 2015 Championship

 • Vladimír Kmec
 • Lukáš Podbehlý
 • Martina Cibuľová
 • Martin Karabiňoš
 • Dušan Pavelka
 • Branislav Ondrejka
 • Peter Laššak
 • Peter Cserkó
 • Pavol Krajňák
 • Marek Kalianko
 • Lukáš Solanič
 • Miroslav Škorvánek

 

 

 

Zloženie súťažiacich Barista 2015

Už sme vám okrajovo spomenuli počty prihlásených súťažiacich v jednotlivých kategóriách MSVK 2015 i zloženie súťažných káv. Neprezradili sme mená súťažiacich ani presné označenie pražiarní káv. Zdá sa vám to nefér?

Veľmi často sa do komparácie s blížiacimi slovenskými majstrovstvami stavajú české majstrovstvá. Preto si môžeme pomôcť knihou z trošku inej sféry, ktorú však slovenská kávová kultúra začína pripomínať, od uznávanej českej autorky Blanky Říchovej, už keď sme teda tak motivovaní českým prostredím. Tá vo svojej knihe Přehled moderních politologických teórií popisuje aj tzv. Teóriu hier. Síce ju aplikuje na politické prostredie, jej základné pravidlá sa dajú použiť pre akúkoľvek súťaž. Teória hier predpokladá: a) hráči sú racionálni; b) pravidlá hry sú všetkým hráčom známe a k ich zmene neprichádza počas hry; c) všetci hráči poznajú hodnoty, o ktoré sa hrá, vedia teda, aké ich čakajú zisky, resp. straty. Všetky tieto parametre férovej hry sú splnené aj bez zverejneného menného zoznamu súťažiacich. Veľmi dôležitým pojmom v rámci tejto súťaže by mal byť vzťah čistého konfliktu, t.j. konflikt medzi súťažiacimi je obmedzený výlučne na čas súťaže za účelom porazenia súpera. Nemal by sa prejavovať pred ani po súťaži, konflikt teda nie je permanentný. V takomto prípade označujeme hru ako zero-sum game, t.j. hra s nulovým súčtom, kde je na konci hry jasne daný jediný víťaz.

2014_2015

Zo všetkých možných strán sa dozvedáme, kto sa na súťaž prihlásil a kto naopak nie. Ten kto sa neprihlásil je automaticky označený za kritika slovenských majstrovstiev, ich organizačného tímu. Ten kto sa prihlásil je priamo úmerne znevažovaný miere úmery znevažovania samotnej akcie. Reči o vopred určených víťazoch veci ani súťažiacim zrejme žiadnym spôsobom nepomôžu, skôr naopak. Iste, mohlo by sa argumentovať, že pre správne zvolenú stratégiu hry musíte poznať súpera. Je tomu naozaj tak? Nepotrebuje súper pre správne zvolenie stratégie poznať aj kávu, s ktorou súťažiaci prichádza na majstrovstvá, prípadne recept signature drink? A predsa každý súťažiaci si tieto informácie drží v tajnosti. A je to tak v poriadku. V čom presne absencia vopred zverejneného menného zoznamu súťažiacich pomôže alebo poškodí súťažiacim či verejnosti? Pripravovali by sa o dva dni a dve noci viac, ak by účasť potvrdil dvojnásobný majster Marián Plajdičko? Máme za to, že súťažiaci medzi sebou do takej miery komunikujú, že sami o sebe zrejme vedia. A divák sa má aspoň na čo tešiť. Takže neznervózňujme súťažiacich, nechajme ich pripravovať sa! Za nezverejneným zoznam súťažiacich netreba hľadať nič zlé, nekalé.

zeny_muzi_2015

Zaznamenali sme pozitívne ohlasy k článku Kávy súťažiacich baristov. Článok do istej miery informuje o kávach na majstrovstvách, no do plnej miery zachováva anonymitu súťažiacich. Aj tak je z hľadiska čitateľa zaujímavý. Rozhodli sme sa preto uviesť pár štatistík, pre zaujímavosť, možno ku šálke kávy, aj z oblasti zloženia súťažiacich.

 zeny_muzi_2014_2015

S výnimkou kategórie Coffee in Good Spirit všetky kategórie zaznamenali nárast v počte súťažiacich oproti roku 2014, aj keď často len minimálny. Zaujímavosťou je, že kategórie Barista a Latte Art v tomto roku potiahli najmä ženy, kedy sa ich v oboch kategóriách prihlásilo o 3+, zatiaľ čo záujem mužov v oboch kategóriách klesol o 2-. Naopak, v prípade kategórie Cup Tasters ženy zaostali, keď z dvoch účastníčok v roku 2014 klesol ich záujem len na jednu, no záujem vzrástol u mužov, a to o 4+. Kategória Cup Tasters tak zaznamenala najvyšší nárast oproti roku 2014.

Ďalšou zaujímavosťou je, že z celkového počtu prihlásených súťažiacich (30), sa do všetkých troch kategórií prihlásil len 1 súťažiaci, len do dvoch kategórii sa prihlásilo 5 súťažiacich a až 80% súťažiacich sa prihlásilo len do jednej kategórie. Najväčší prienik, a to až 5 súťažiacich zaznamenali kategórie Latte Art a Cup Tasters.

zaujem jedneho

V prípade porovnania záujmu a vyrovnávania síl medzi ženami a mužmi je pomer 9 : 21, čiže až 30% súťažiacich budú tvoriť ženy. Ani v jednej kategórii ženy nebudú v prevahe, najvyrovnanejší súboj bude v kategórii Barista, 44% : 56% v neprospech žien. Naopak, úplná dominancia mužov bude v kategórii Cup Tasters, 8% : 92% v prospech mužov.

Latte Art Cup Tasters Barista

Nezabúdajme, toto je len štatistika. Vyhrať môže každý!

Autor: Daniel Dudinský

Zdroj: SCA

Kávy súťažiacich baristov – Barista 2015

Nie je žiadnym tajomstvom, že súťažiaci baristi prichádzajú na Majstrovstvá Slovenska Barista s kávou podľa vlastného výberu. Nie je to zbavenie zodpovednosti sa organizátorov súťaže, je to o poznaní súťažiaceho baristu vybrať zaujímavú kávu, aby bol výsledný nápoj nielen estetickým, ale aj chuťovým zážitkom.

Pomer regionov sveta_update

Podľa pravidiel súťažnej kategórie Barista, súťažiaci pripravuje nápoje espresso, cappuccino a voľný drink. Pravidlá mu umožňujú pripraviť všetky tri kategórie nápojov z rôznej kávy (2.1 E), a teda pre espresso môže súťažiaci zvoliť kávu so zaujímavým chuťovým profilom, pre cappuccino kávu, ktorá ladí s mliekom a pre voľný drink opäť kávu, ktorá si „sadne“ s ostatnými ingredienciami nápoja. Nie je nijako obmedzený výberom pražiarne (národná, zahraničná), stupňom praženia kávy či krajinou jej pôvodu. Jedinou podmienkou je, že káva musí byť naozaj kávou (2.2 B). Pravidlá súťaže výslovne nedefinujú, že káva, s ktorou barista súťaží, musí byť výberovou kávou (speciality coffee podľa definície SCAE/SCAA). Možno sa tak zvykovo predpokladá, že baristi na súťaž pod dohľadom Speciality Coffee Assn. of Europe prídu s výberovou kávou. A hoci to pravidlá striktne nedefinujú, vo viacerých svojich častiach sa odvolávajú na pojem „speciality coffee“. Bod 1.4 pravidiel napr. definuje súťažiacich a svetového majstra baristu ako istých hovorcov World Barista Championship a ako príklady priemyslu výberovej kávy. Bod 14.6 B zase hovorí, že rozhodca by mal ohodnotiť vysokým skóre súťažiaceho, ktorý vie zodpovedne zastupovať rolu výberovej kávy, t.j. ktorý pripravuje a reprezentuje takúto kávu. Výber kávy je však v úplnej kompetencii súťažiaceho, nepodlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany organizátora súťaže.

pomer praziarni kavy_update

Ako sme už v predchádzajúcom texte O súťažiacich je rozhodnuté uviedli, v roku 2015 sa do súťažnej kategórie Barista prihlásilo spolu 9 baristov. My sme sa ich spýtali, pod podmienkou anonymity, s akou kávou prídu na súťaž. Dobrou správou je, najmä po kritických hlasoch z minulosti, že až 67% (6) baristov bude súťažiť s kávou, ktorá je pražená v niektorej zo slovenských pražiarní kávy, následne zhodné zastúpenie po 11% (1) baristov budú mať pražiarne z Česka, Poľska a Maďarska. Niektorí súťažiaci sa rozhodovali, či budú súťažiť s jednou alebo viacerými kávami, avšak vždy z tej istej pražiarne, čiže ich rozhodnutie po zverejnení textu neovplyvní túto štatistiku. Prekvapením spomedzi súťažných káv môže byť fakt, že nie pri všetkých sa dá 100% prehlásiť, že ide o speciality coffee, čiže v tomto momente je veľmi dôležitý výber daného baristu, keďže si trošku skomplikoval cestu (viď vyššie, bod 14.6 B pravidiel). Treba veriť, že vybrané kávy súťažiacich natoľko oslovili, že bude nimi nadšená aj medzinárodná porota SCAE.

pomer africkych kav_update

Zaujímavosťou je, že číslica 67% sa objavuje aj v druhej štatistike, ktorá vyjadruje percentuálne rozdelenie súťažných káv medzi časti sveta. Až 67% súťažných káv pochádza z Afriky, a z toho 83% z Etiópie a 17% z Burundi. Zvyšných 33% predstavujú kávy Strednej Ameriky, a to zhodne po 33,33% Mexico, Nicaragua a Kostarika. Prekvapením je úplná absencia brazílskych, tradične čokoládových káv. Zrejme z rešpektu pred kenskou aciditou chýbajú aj tieto chuťovo zaujímavé kávy.

pomer stredoamerickych kav_update

Aj napriek absencii brazílskych káv, čokoládové tóny nebudú chýbať, vo svojom chuťovom profile ich spomína až 1/3 súťažných káv. Ovocie akéhokoľvek druhú je uvádzané pri všetkých kávach. Prekvapením súťaže budú dve kávy, ktoré zatiaľ neboli pražiarňami predstavené kávovej verejnosti, t.j. zažijú premiéru práve na majstrovstvách.

Všetkým súťažiacim baristom držíme palce! Opakovane upozorňujeme na pravidlá jednotlivých súťažných kategórií na stránkach World Coffee Events, pre jednotlivé kategórie takto: Barista Championship 2015, Latte Art Championship 2015 a Cup Tasters Championship 2015. Organizátor súťaže nezabezpečuje výklad pravidiel, súťažiaci sa s nimi musí oboznámiť sám.

*Zmena výberu kávy baristami po uzávierke tohto textu nie je zo strany organizátora súťaže obmedzená; autor textu nezodpovedá za prípadné nesprávne štatistiky.

 

Autor: Daniel Dudinský

Zdroj: SCA

 

 

 

Rozhodcovia Barista 2015

O úspechu súťažiacich baristov v jednotlivých kategóriách rozhodujú v prvom rade ich baristické vlastnosti overené praxou a schopnosťou vnútorného vysporiadania sa s vlastnou trémou, ktorá dokáže roztriasť aj tie najschopnejšie ruky. V druhom rade je to samozrejme porota, ktorá je pre Majstrovstvá vždy medzinárodne zložená z oprávnených členov Speciality Coffee Assn. of Europe.

 Keďže v rovnakom termíne sa konajú majstrovstvá baristov v Čechách i na Slovensku, zaznievali obavy, či vôbec slovenská súťaž bude mať k dispozícii medzinárodnú porotu. Odpoveď je samozrejme kladná! Do pozornosti dávame i fakt, že v rovnakom čase ako české majstrovstvá (29.-31.01.2015) sa konajú i španielske majstrovstvá (28.-31.01.2015), a to presne v rovnakých kategóriách. Obávali sa kritické slovenské hlasy aj o účasť poroty SCAE v Čechách či Španielsku?

 Viaceré tváre medzinárodnej poroty pre rok 2015 sú už takmer späté so slovenskými majstrovstvami, až traja jej členovia ich spolurozhodovali počas ročníkov 2013 a 2014, hlavný rozhodca pre rok 2015 pozná slovenské prostredie z predchádzajúceho ročníka 2013, a tak v sedemčlennej porote budú celkom traja „nováčikovia“ slovenského prostredia. Zloženie rozhodcov v plnom rozsahu neguje obavy, že by porota Majstrovstiev Slovenska Barista 2015 nejakým spôsobom zaostávala za ostatnými ročníkmi!

Predstavme však tých, ktorí budú baristov hodnotiť, a ktorí potvrdia nových slovenských majstrov:

Hlavný rozhodca:

Michael McCauley (Francúzsko)

 • v súčasnosti je francúzskym koordinátorom SCAE pre akcie
 • v roku 2013 bol jedným z rozhodcov na slovenských majstrovstvách baristov, vtedy za USA

 Ostatní rozhodcovia:

Filip Bartelak (Poľsko)

 • nováčik v porote pre Slovensko; v súčasnosti pracuje v poľskej pražiarni kávy Coffee Proficiency (stretne sa s ňou aj na slovenských majstrovstvách)
 • v roku 2012 organizoval Polish Brewers Cup Championship

Attila Molnar (Maďarsko)

 • je viacnásobným maďarským majstrom v kategórii Barista
 • na Slovensku rozhodoval počas ročníkov 2013 a 2014

Tibor Hajcsunk (Maďarsko)

 • na Slovensku rozhodoval počas ročníkov 2013 a 2014
 • v roku 2014 bol hlavným rozhodcom na slovenských majstrovstvách

János Szongoth (Maďarsko)

 • je národným koordinátorom SCAE pre Maďarsko
 • na Slovensku rozhodoval počas ročníkov 2013 a 2014

Miklós Gál (Maďarsko)

 • nováčik v porote pre Slovensko
 • opakovane sa zúčastnil maďarských majstrovstiev v kategórii Barista, v roku 2010 sa umiestnil na treťom mieste
 • v roku 2011 sa zúčastnil finále World Brewers Cup v Holandskom Maastrichte

Davide Cobelli (Taliansko)

O práci a rozhodovacom procese rozhodcov sa viac dočítate v pravidlách jednotlivých súťažných kategórií. Medzinárodné zloženie, odbornosť rozhodcov a presne definovaný proces rozhodovania neguje slovenské obavy o vopred určených víťazoch či porazených.

 Autor: Daniel Dudinský

Zdroj: SCA

O súťažiacich je rozhodnuté BARISTA 2015

20. Január 2015 bol posledným dňom, počas ktorého sa mohli slovenskí baristi i iní kávoví zanietenci prihlásiť na Majstrovstvá Slovenska Barista 2015, ktoré sa budú konať na prelome januára a februára. Uzávierku prijímania prihlášok máme za sebou a treba povedať, že tohtoročné prihlášky priniesli pár prekvapení.

Kto by vopred stavil na to, že najväčší záujem bude o súťažné kolo Barista Championship 2015, prehral by. O túto disciplínu prejavilo záujem len 9 súťažiacich. Aj napriek tomu môžeme už dnes prezradiť, že po dvojročnej dominancii Mariána Plajdička, spoznáme v tejto kategórii nového slovenského majstra. Skladba prihlásených súťažiacich dáva vhodné predpoklady na vyrovnaný boj.

Počtom najväčší záujem vzbudila kategória Latte Art Championship  2015, do ktorej sa prihlásilo až 16 súťažiacich. Mnohých z nich už poznáte z predchádzajúcich majstrovstiev, no prídu sa pochváliť aj majstrovskou atmosférou nevyskúšane tváre, či skôr ruky. Obrovský záujem o túto kategóriu potvrdil opodstatnenosť inej súťaže, a to Latte Art Jam, ktorá sa stala obľúbenou medzi baristami i medzi divákmi.

Vyrovnaný, no nie príliš zdĺhavý bude boj aj v kategórii Cup Tasters Championship 2015, ktorá sa možno prekvapivo stala druhou najžiadanejšou kategóriou majstrovstiev, keď predbehla kategóriu barista o 3 súťažiacich (spolu teda 12). Záujem o túto súťaž prejavili aj doterajší dvaja slovenskí majstri tejto kategórie, preto jej priebeh bude zaujímavý z pohľadu, či budeme mať po treťom ročníku dvojitého majstra alebo tretieho v poradí.

Zároveň vám touto cestou musíme oznámiť, že pre nízky záujem sa v tomto ročníku Majstrovstiev Slovenska nebude súťažiť v kategórii Coffee In Good Spirit Championship 2015, čo nás ako organizačný tím mrzí, keďže aj táto kategória dokázala predstaviť skvelých baristov – barmanov a osloviť aj významnú časť publika.

Vyššie uvedené skutočnosti, najmä rúško tajomstva na menom zozname súťažiacich, ktorý sme sa rozhodli pre napätie divákov z odbornej verejnosti, ale aj nepodporenie nervozity z konkurencie medzi súťažiacimi, zverejniť až počas majstrovstiev, sú vhodnou príležitosťou pozvať vás opätovne na najvýznamnejšiu súťaž v slovenskom kávovom svete, a to ako divákov, coffee lover či podporovateľov toho svojho súťažiaceho baristu. Majstrovstvá Slovenska Barista 2015 budú v dňoch 30.01. – 01.02.2015 súčasťou výstavy DANUBIA GASTRO v Incheba Expo.

Autor: Daniel Dudinský

Zdroj: SCA

Barista 2015 informacie.

Technické zázemie súťažiacich (2015)

O pár dní sa začínajú Majstrovstvá Slovenska Barista 2015. Preto by sme chceli súťažiacich informovať o technickom zázemí, ktoré budú mať na súťaži k dispozícii.

Súťažiaci budú mať k dispozícii:

 1. espresso stroj talianskej značky Astoria, a to konkrétne Astoria PLUS 4 YOU. Misky v portafiltri budú mať priemer 58 mm a sú určené na gramáž 18-20 g. Teplota vody bude nastavená na 91 94 °C. Viac technických informácií o espresso stroji nájdete priamo na stránkach výrobcu (TU).
 2. Mlynček bude nemeckej precíznej výroby, konkrétne Mahlkönig K30 Vario – Single Espresso Grinder, ktorého doba mletia 7g je pod 2 sekundy. Bližšie informácie o mlynčeku priamo na stránkach výrobcu (TU).
 3. Šálky budú reprezentované už tradičným partnerom podujatia talianskou porcelánkou d´Ancap, a to tieto typy: a) espresso šálka Palermo (výška 5,4 cm, objem 55 ml), b) cappuccino šálka Palermo (výška 5,8 cm, objem 150 ml) alebo Verona (výška 6,5 cm, objem 260 ml). Baristi môžu používať aj vlastné šálky, avšak výlučne značky d´Ancap.

Rozmiestnenie súťažných stolov a celková vizualizácia priestoru súťaže Majstrovstvá Slovenska Barista 2015 je k nahliadnutiu TU. Ako sme už uviedli, majstrovstvá sa uskutočňujú v súlade s pravidlami World Coffee Events, pre jednotlivé kategórie takto: Barista Championship 2015, Latte Art Championship 2015, Cup Tasters Championship 2015 a Coffee In Good Spirit Championship 2015. Organizátor súťaže nezabezpečuje výklad pravidiel, súťažiaci sa s nimi musí oboznámiť sám.

 

Ak si sa ešte neprihlásil, môžeš tak urobiť najneskôr do 20.01.2015 (vrátane) prostredníctvom elektronickej. Upozorňujeme, že súťažiaci musia byť ku dňu konania súťaže členmi SCAE, pričom členské poplatky nie sú zahrnuté v štartovnom na Majstrovstvá Slovenska Barista 2015

Prihláška na Majstrovstvá Slovenska Barista 2015