Spýtali sme sa Majstrov, kategória Cup Tasters

Galéria

This gallery contains 1 photo.

Na prelome januára a februára 2015 sa konali Majstrovstvá Slovenska Barista (2015), a to v kategóriách Barista, Latte Art a Cup Tasters. Majstrovstvá boli organizované Slovak Coffee Association a koordinátorom SCAE pre Slovensko. Aj napriek tomu, že štatisticky mali navrch muži(Zloženie súťažiacich Barista 2015), dva … Čítať ďalej

Spýtali sme sa Majstrov, kategória Latte Art

Galéria

This gallery contains 1 photo.

Na prelome januára a februára 2015 sa konali Majstrovstvá Slovenska Barista (2015), a to v kategóriách Barista, Latte Art a Cup Tasters. Majstrovstvá boli organizované Slovak Coffee Association a koordinátorom SCAE pre Slovensko. Aj napriek tomu, že štatisticky mali navrch muži (Zloženie súťažiacich Barista 2015), … Čítať ďalej

Spýtali sme sa Majstrov, kategória Barista

Galéria

This gallery contains 1 photo.

Na prelome januára a februára 2015 sa konali Majstrovstvá Slovenska Barista (2015), a to v kategóriách Barista, Latte Art a Cup Tasters. Majstrovstvá boli organizované Slovak Coffee Association a koordinátorom SCAE pre Slovensko. Aj napriek tomu, že štatisticky mali navrch muži (Zloženie súťažiacich Barista 2015), … Čítať ďalej

Vyhlásenie výsledkov Majstrovstiev Slovenska Barista 2015

barista_2015-na_facebook_IMG_5151-EditV nedeľu 1. Februára 2015 bol posledný súťažný deň v rámci programu Majstrovstiev Slovenska Barista 2015. A jeho záver patril slávnostnému vyhláseniu oficiálnych výsledkov pre všetky tri súťažné kategórie. Predstavujeme vám poradie súťažiacich vždy na prvých troch miestach.

 

Barista Championship 2015:

 1. Veronika Gálová, La Bohéme Café, s kávou La Bohéme
 2. Lukáš Podbehlý, Škola baristu, s kávou Green Plantation
 3. Róbert Palík, Leroy Bar & Café, s kávou Coffee Proficiency

Latte Art Championship 2015:

 1. Lucia Ondrušková
 2. Lukáš Podbehlý
 3. Marek Galko

Cup Tasters 2015:

 1. Peter Csérko
 2. Martin Karabinoš
 3. Branislav Ondrejka

Slovak Coffee Association blahoželá všetkým súťažiacim, ktorí sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska Barista 2015 a gratuluje novým majstrom Slovenska jednotlivých kategórii. V blízkej dobe prinesieme bližšie informácie i rozhovory s niektorými súťažiacimi.

Program Barista 2015

 

 • 29. Január 2015 (štvrtok)

Skúška technického zázemia súťažiacich a tréning súťažiacich baristov  11:00 – 17:00

 

 • 30. Január 2015 (piatok)

Oficiálne zahájenie Majstrovstiev                                                            10:30

Kategória Barista – semifinále                                                             11:00 – 17:30

Kategória zameraná na jedinečnosť chuti kávy, jej kvalitu a na profesionalitu baristu. Súťažiaci pripravuje 4x espresso, 4x cappuccino a 4x vlastný signature drink. To všetko by mal zvládnuť v časovom limite 15 minút. Členovia medzinárodnej poroty hodnotia nielen arómu kávy a nápojov, ale aj čistotu, kreativitu a technickú zručnosť súťažiaceho baristu.

Sprievodný program partnerských firiem  počas celého dňa.

 

 • 31. Január 2015 (sobota)

Kategória CUP TASTERS 2015                                                            10:00 – 12:00

Kategória určená pre degustátorov kávy, ktorej výsledne hodnotenie odzrkadľuje senzorické schopnosti súťažiaceho podmienené skúsenosťami. Cupping prebieha formou vylučovania nepatriacej vzorky kávy z ôsmych trojíc, v ktorých je jedna vzorka vždy odlišná. Tú musí degustátor čo najskôr podľa arómy a chuťových vlastností kávy identifikovať  a vylúčiť.

 

Kategória LATTE ART 2015                                                                 12:20 – 17:40

Kategória,  v ktorej súťažiaci barista pripravuje kávu špeciálnou technikou, pri ktorej sa liate napenené mlieko spája s kávovou crémou a vytvára na hladine kreatívne obrazce. Tieto barista „maľuje“ podľa predlohy. Pripravuje 2x espresso macchiato, 2x cappuccino a 2 vlastné vzory. Porota hodnotí tvar, zhodu, umiestnenie a techniku prípravy.

Sprievodný program partnerských firiem počas celého dňa.

 

 • 1. Február 2015 (nedeľa)

Kategória BARISTA – FINÁLE                                                             10:00- 14:00

Vo finále platí ten istý postup ako v Barista – semifinále.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov, slávnostné ukončenie                          15:00 – 15:30

 

Zoznam súťažiacich Barista 2015

29. január 2015 bol prvým štartovacím dňom v rámci Majstrovstiev Slovenska Barista 2015. Súťažiaci baristi v kategóriách Barista a Latte Art sa v tento deň mohli zoznámiť s technikou, ktorú budú mať počas súťaže k dispozícii. A to je ten správny moment, kedy môžeme zverejniť menný zoznam súťažiacich.

Barista 2015 Championship

 • Lukáš Podbehlý
 • Darina Sobolová
 • Dušan Pavelka
 • Diana Ferencová
 • Štefan Dušek
 • Róbert Palík
 • Dominik Novák
 • Roxana Róthová
 • Veronika Gálová

Latte Art 2015 Championship

 • Vladimír Kmec
 • Lukáš Podbehlý
 • Oldřich Holiš ml.
 • Martin Karabiňoš
 • Juraj Sivčák
 • Lukáš Soľanič
 • Filip Beňo
 • Alexandra Mihálechová
 • Adela Bieliková
 • Miroslav Boltvan
 • Erik Fedor
 • Vladimir Koč
 • Lucia Ondrušková
 • Miroslav Škorvánek
 • Marek Galko

Cup Tasters 2015 Championship

 • Vladimír Kmec
 • Lukáš Podbehlý
 • Martina Cibuľová
 • Martin Karabiňoš
 • Dušan Pavelka
 • Branislav Ondrejka
 • Peter Laššak
 • Peter Cserkó
 • Pavol Krajňák
 • Marek Kalianko
 • Lukáš Solanič
 • Miroslav Škorvánek

 

 

 

Zloženie súťažiacich Barista 2015

Už sme vám okrajovo spomenuli počty prihlásených súťažiacich v jednotlivých kategóriách MSVK 2015 i zloženie súťažných káv. Neprezradili sme mená súťažiacich ani presné označenie pražiarní káv. Zdá sa vám to nefér?

Veľmi často sa do komparácie s blížiacimi slovenskými majstrovstvami stavajú české majstrovstvá. Preto si môžeme pomôcť knihou z trošku inej sféry, ktorú však slovenská kávová kultúra začína pripomínať, od uznávanej českej autorky Blanky Říchovej, už keď sme teda tak motivovaní českým prostredím. Tá vo svojej knihe Přehled moderních politologických teórií popisuje aj tzv. Teóriu hier. Síce ju aplikuje na politické prostredie, jej základné pravidlá sa dajú použiť pre akúkoľvek súťaž. Teória hier predpokladá: a) hráči sú racionálni; b) pravidlá hry sú všetkým hráčom známe a k ich zmene neprichádza počas hry; c) všetci hráči poznajú hodnoty, o ktoré sa hrá, vedia teda, aké ich čakajú zisky, resp. straty. Všetky tieto parametre férovej hry sú splnené aj bez zverejneného menného zoznamu súťažiacich. Veľmi dôležitým pojmom v rámci tejto súťaže by mal byť vzťah čistého konfliktu, t.j. konflikt medzi súťažiacimi je obmedzený výlučne na čas súťaže za účelom porazenia súpera. Nemal by sa prejavovať pred ani po súťaži, konflikt teda nie je permanentný. V takomto prípade označujeme hru ako zero-sum game, t.j. hra s nulovým súčtom, kde je na konci hry jasne daný jediný víťaz.

2014_2015

Zo všetkých možných strán sa dozvedáme, kto sa na súťaž prihlásil a kto naopak nie. Ten kto sa neprihlásil je automaticky označený za kritika slovenských majstrovstiev, ich organizačného tímu. Ten kto sa prihlásil je priamo úmerne znevažovaný miere úmery znevažovania samotnej akcie. Reči o vopred určených víťazoch veci ani súťažiacim zrejme žiadnym spôsobom nepomôžu, skôr naopak. Iste, mohlo by sa argumentovať, že pre správne zvolenú stratégiu hry musíte poznať súpera. Je tomu naozaj tak? Nepotrebuje súper pre správne zvolenie stratégie poznať aj kávu, s ktorou súťažiaci prichádza na majstrovstvá, prípadne recept signature drink? A predsa každý súťažiaci si tieto informácie drží v tajnosti. A je to tak v poriadku. V čom presne absencia vopred zverejneného menného zoznamu súťažiacich pomôže alebo poškodí súťažiacim či verejnosti? Pripravovali by sa o dva dni a dve noci viac, ak by účasť potvrdil dvojnásobný majster Marián Plajdičko? Máme za to, že súťažiaci medzi sebou do takej miery komunikujú, že sami o sebe zrejme vedia. A divák sa má aspoň na čo tešiť. Takže neznervózňujme súťažiacich, nechajme ich pripravovať sa! Za nezverejneným zoznam súťažiacich netreba hľadať nič zlé, nekalé.

zeny_muzi_2015

Zaznamenali sme pozitívne ohlasy k článku Kávy súťažiacich baristov. Článok do istej miery informuje o kávach na majstrovstvách, no do plnej miery zachováva anonymitu súťažiacich. Aj tak je z hľadiska čitateľa zaujímavý. Rozhodli sme sa preto uviesť pár štatistík, pre zaujímavosť, možno ku šálke kávy, aj z oblasti zloženia súťažiacich.

 zeny_muzi_2014_2015

S výnimkou kategórie Coffee in Good Spirit všetky kategórie zaznamenali nárast v počte súťažiacich oproti roku 2014, aj keď často len minimálny. Zaujímavosťou je, že kategórie Barista a Latte Art v tomto roku potiahli najmä ženy, kedy sa ich v oboch kategóriách prihlásilo o 3+, zatiaľ čo záujem mužov v oboch kategóriách klesol o 2-. Naopak, v prípade kategórie Cup Tasters ženy zaostali, keď z dvoch účastníčok v roku 2014 klesol ich záujem len na jednu, no záujem vzrástol u mužov, a to o 4+. Kategória Cup Tasters tak zaznamenala najvyšší nárast oproti roku 2014.

Ďalšou zaujímavosťou je, že z celkového počtu prihlásených súťažiacich (30), sa do všetkých troch kategórií prihlásil len 1 súťažiaci, len do dvoch kategórii sa prihlásilo 5 súťažiacich a až 80% súťažiacich sa prihlásilo len do jednej kategórie. Najväčší prienik, a to až 5 súťažiacich zaznamenali kategórie Latte Art a Cup Tasters.

zaujem jedneho

V prípade porovnania záujmu a vyrovnávania síl medzi ženami a mužmi je pomer 9 : 21, čiže až 30% súťažiacich budú tvoriť ženy. Ani v jednej kategórii ženy nebudú v prevahe, najvyrovnanejší súboj bude v kategórii Barista, 44% : 56% v neprospech žien. Naopak, úplná dominancia mužov bude v kategórii Cup Tasters, 8% : 92% v prospech mužov.

Latte Art Cup Tasters Barista

Nezabúdajme, toto je len štatistika. Vyhrať môže každý!

Autor: Daniel Dudinský

Zdroj: SCA