coffee in good spirit 2011

Coffee In Good Spirit 2011

Aj druhý ročník súťaže sa niesol v znamení zlepšujúcich sa výkonov súťažiacich . Prvé miesto sa podarilo obhájiť MAYO GALUŠKA , pred výborným barmanom , ktoý bol opäť novou tvárou na šampionáte Martin Hudák , a pred Tomáš Stofan , ktorý skončil na 3:mieste ( taktiež 3.miesto barista 2011 )

Srdečne gratulujeme .

víťaz ide reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách sveta v Maastrichu .

11_barista2011