coffee in good spirit 2012

Majstovstvá Slovenska Coffee In Good Spirit 2012

oficiálne výsledky 11.-12.máj 2012

 1. rasťo blažkovič
 2. lukáš podbehlý
 3. martin hudák

Slovak Coffee Assn. – organizácia , http://www.s-c-a.sk , dobšinského 1599/21 , žilina
Slovakia , T : +421.903.543020 , info@s-c-a.sk
ičo- 42069505 reg. MV SR 5.august 2009 č.spisu VVS/1-900/90-34195
č.ú. 4999915764 /7500 ČSOB banka pob.žilina
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Propozície k súťaži

Majstrovstvá SR v príprave kávy 2012  TRNAVA , HOLIDAY INN , 11.-12.-13.máj 2012

1. Organizátor
Súťaž organizuje Slovak Coffee Association (Slovenská kávová asociácia), ktorá súťaž
zastrešuje aj ako odborný garant.

2. Súťažné kategórie
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci baristi a kávoví nadšenci. Súťažiť sa bude v nasledovných
kategóriách: M SVK Barista 2012 , M SVK LATTE ART 2012 , M SVK Coffee In Good
Spirit 2012.

3. Podmienky účasti
3.1. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti odborných škôl, profesionálni baristi, celá kávová
obec.
3.2. Každý účastník je povinný riadne vyplniť a zaslať prihlášku získanú
od organizátora alebo online prihlášku na stránke http://www.s-c-a.sk.
3.3. Pre účasť v súťaži je stanovený účastnícky poplatok 0 Eur, za každú súťaž.
3.4. Uzávierka prihlášok do 30.4.2012.
3.5. V prípade porušenia štatútu bude súťažiaci vylúčený zo súťaže.

4. Termín a miesto konania
4.1. Súťaž sa uskutoční v dňoch 11., 12. a 13. 5.2012 v priestoroch hotela Holiday Inn
Trnava
4.2. Odborným garantom súťaže je SCA, v zastúpení Marian Galuška, prezident SCA a
koordinátor SCAE slovak chapter .
4.3. Ubytovanie pre súťažiacich je zabezpečené v Hoteli Holiday Inn ( v prípade záujmu na
svoje náklady ). Žiadosti o ubytovanie na rezervačnom formulári hotela.

Majstrovstvá Slovenska Coffee In Good Spirit 2012 ( sobota 12.5.2012 )

15.00 hod – otvorenie, zahájenie Msvk Coffee In Good Spirit

16.00 hod – ukončenie

15.00 hod – WORKSHOP ORIGINAL IRISH COFFEE

18.00 – 19.00 hod vyhlásenie výsledkov

( vstup zdarma. Počet záujemcov je obmedzený. Svoju účasť nahláste emailom

s potvrdením účasti na milan.galuska@s-c-a.sk, s pripomienkou IRISH COFFEE)

Okrem hodnotných cien pre súťažiacich ( 3×3) víťazi jednotlivých kategórii majú právo
reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Sveta 2012 vo Viedni v dňoch 12.-15.júna
2012 ,kde sa stretnú víťazi národných kôl, resp. národných majstrovstiev z celého sveta.
Postupujúci víťazi v každej kategórii majú okrem neopakovateľného zážitku, zvýšenia si
vlastného ratingu a skúseností zabezpečené štartovné , ubytovanie a cestu .

Reprezentovanie na WBC Vienna 2012 , ako zástupcovia Slovenska
Pokrytie nákladov na cestu , ubytovanie , štartovné ,konfrontácia so svetovou špičkou.

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového harmonogramu súťaže, pričom
všetci súťažiaci budú v prípade zmeny včas upovedomení.

Súťaž
Súťaž podlieha medzinárodným pravidlám , ktoré súťažiaci nájdu v presnom znení aj s
hodnotacimi hárkami na odkaze  http://www.worldcoffeeingoodspirits.org

Úloha

Každý účastník má maximálne 8 minút na prípravu a servírovanie nasledujúcich nápojov porote:

 • 2 identické írske kávy (whisky, cukor, káva, smotana). Nesmú byť použité iné ingrediencie.
 • 2 identické teplé alebo studené voľné nápoje na báze kávy a alkoholu za použitia ľubovoľných prísad

Nápoje môžu byť servírované v ľubovoľnom poradí. Vzhľad dvoch súčasne podávaných voľných nápojov musí byť identický a jeho vyobrazenie musí byť predložené porote pred zahájením súťaže.

Výber kávy záleží na baristovi, počas súťaže však môže byť zviditeľňovaná iba tej kávy, ktorá je partnerom súťaží organizovaných SCA, pričom používanie iného loga pri súťaži je dôvodom k diskvalifikácii súťažiaceho,okrem možnej prezentácie na oblečení súťažiaceho

Smotana a cukor

Výber smotany a cukru záleží na baristovi . Smotana z inej produkcie nesmie byť viditeľne používaná ani menovaná a v prípade porušenia tohto pravidla môže byť súťažiaci diskvalifikovaný.

Whisky a ostatné destiláty

Whisky používaná na prípravu Írskej kávy by mala byť v princípe írska whisky. Môže byť ale použitá akákoľvek whisky, bez ohľadu na výrobcu, značku a vek. Dôležité je aby bola dobre „zladená“ s ostatnými prísadami. Alkohol pre voľný nápoj môže barista zvoliť akýkoľvek a tento si prinesie zo sebou.

Šálky, poháriky atď

Štandardný pohárik na írsku kávu (230 ml) poskytne organizátor a nesmie byť použitá žiadna iná. Sklo pre voľné nápoje si barista zvolí sám. Barista môže zvoliť akúkoľvek dekoráciu pohárikov a šálok, servírovaných podnosovalebo podšálok ,írska káva nemôže byť nijakým spôsobom dekorovaná na pohári .

Ostatné prísady

Na prípravu írskej kávy sa môžu použiť iba whisky, káva, cukor, smotana. Nič iného, žiadna dekorácia. S írskou kávou sa neservíruje ani lyžička ani slamka. K dekorácii voľného nápoja môžu byť použité akékoľvek prísady.

Porota

Porota je zložená z jedného hlavného a štyroch ďalších porotcov – 2 degustátorov, hodnotiacich chuťovú stránku a 2 vizuálnych porotcov, ktorí hodnotia vzhľad nápojov. Hlavný porotca je zodpovedný za sledovanie časového intervalu, udeľovanie bodov a dodržiavanie pravidiel zo strany súťažiacich aj porotcov.

Časomiera je zodpovedná za sledovanie času a zapisovanie bodov.

Hodnotenie

Každý porotca udeľuje body na stupnici od 1 do 10. body vyjadrujú ich individuálny názor na servírovaný nápoj (v zhode s hodnotiacimi tabuľkami). Neudeľujú sa 0,5 body. Za každých začatých 15 sekúnd po prekročení osem minútového časového limitu je odpočítaných 5 trestných bodov.

Pri ukončení prípravy nápojov v časovom rozmedzí 7 min 45 s – 8 min 00 s, sú účastníkom pripočítané 3 body ku celkovému hodnoteniu.

Hlavný porotca môže strhnúť až 20 bodov za zanedbanie čistoty pracovnej plochy. Hodnotenie baristu prebieha po ukončení exhibície každého baristu. Barista môže získať maximálne 580 bodov od degustačných porotcov a 342 bodov od vizuálnych porotcov. Celkové umiestnenie v súťaži bude vyhlásené po jej ukončení. Pri ukončení prezentácie v časovom rozmedzí 7 min 45 s – 8 min 00 s je súťažiacemu pripočítaný + 1 bod. Pri prekročení súťažného času o 2 minúty je súťažiaci diskvalifikovaný.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Nápoje

 • Primeraná teplota nápoja (teplý alebo studený)
 • Zreteľná chuť kávy v pomere k ostatným ingredienciám
 • Zreteľná chuť alkoholu v pomere k ostatným ingredienciám
 • Vyváženosť nápoja
 • Kreativita
 • Celkový chuťový dojem z nápoja (výber ingrediencií)

Prezentácia

 • Profesionalita / štýl baristu
 • Dodržiavanie hygienických zásad
 • Zručnosti baristu (technické zručnosti, používanie techniky)

Nápoje

 • Jednoznačné oddelenie farieb, káva – smotana (írska káva)
 • Povrch – správna kompozícia (írska káva)
 • Správna kompozícia (pomer prísad) a objem
 • Príťažlivý pohľad, kreativita (voľný nápoj)
 • Optický vzhľad (zhoda s popisom baristu)

Prezentácia

 • Odbornosť pri príprave kávy – veľmi stručne vzhľadom na krátky čas
 • Profesionálna práca s ingredienciami
 • Profesionálne vystupovanie, servírovacie zručnosti, nadšenie
 • Dodržiavanie hygienických zásad

Hlavný porotca

 • Súťažný čas
 • Celkové bodovanie a konečný výsledok

ČAS

Čas je spustený zreteľným zdvihnutím ruky smerom k hlavnému porotcovi a ukončený naservírovaním posledného nápoja poslednému porotcovi.

Barista má:

8 minút na prípravu pracovnej plochy – skúšku kávovaru, mlynčeka, prípravu všetkých prísad do nápoja. Káva ani mlieko nesmú byť pripravené vopred.

 • 8 minút na prípravu 4 súťažných nápojov. Týchto 8 minút sa vzťahuje aj na prípravu dekorácie
 • 8 minút na upratanie pracovnej plochy

DÓLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Reprezentantom SR sa môže stať iba dospelá osoba. V prípade, že sa na prvom mieste vo finále umiestni osoba, ktorá nebude v dobe konania majstrovstiev sveta dospelá, postupuje sa nárok na reprezentáciu na druhého najlepšie umiestneného súťažiaceho atď.

Protesty a odvolania

Všetky protesty musia byť podané písomnou formou na adresu organizátora súťaže – Slovenská kávová asociácia (SCA), dobšinského 21,žilina,01004

V proteste súťažiaci súhlasí , že komunikácia môže byť zverejnená na webe

 • Kto podáva protest
 • Popis miesta a času
 • Vlastný pohľad na problém
 • Informácie o zúčastnených osobách
 • Kompletné informácie o zasielateľovi

Protesty, ktoré nebudú obsahovať predchádzajúce údaje, nebudú vzaté na vedomie. Protest môže byť uplatnený do 5 dní po súťažnom kole. Rozhodujúce pre uznanie protestu bude dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty alebo potvrdenie organizátora súťaže CGS o prevzatí v uvedenom termíne.

Počas súťaže

Pokiaľ sa vyskytujú protesty, potom musia byť vyjadrené písomne a predané organizátorovi súťaže. Ten je povinný zvolať zúčastnených a vypočuť ich postoj. Organizátori súťaže prediskutujú tento problém a ich rozhodnutie bude povedané osobe, ktorá protest predložila.

Súťažiaci svojou účasťou prehlasuje, že úplne súhlasí s pravidlami súťaže vyhlásenými organizátorom pre príslušný rok a berie na vedomie, že v prípade postupového umiestnenia v súťaži Coffee in Good Spirits a tým aj kvalifikáciu na majstrovstvá sveta SCAE World Coffee in Good Spirits Championship sa zaväzuje bez výhrad k reprezentácii slovenskej sekcie SCAE a výhradne partnerov súťaže CGS na SCAE World Coffee in Good Spirits Championship podľa dispozícií Slovenskej kávovej asociácie (SCA). Súčasne súhlasí s komerčným využitím fotografických, filmových či ďalších záznamov na ktorých je zachytený a sú vyrobené na súťaži alebo v súvislosti s ňou.

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto sa zoznámil s pravidlami a podmienkami súťaže a súhlasí s nimi.

Informácie
Poskytovať baristovi informácie v priebehu sút’aže je zakázané. Ak si barista zabudol časť
vybavenia, môže požiadať o pomoc jedine predsedu poroty. Barista sa nesmie pýtať na
informácie ľudí zo svojho tímu, divákov ani fanúšikov. Treba počítať s tým, že porušenie tejto podmienky môže byť dôvodom pre diskvalifikáciu. Povzbudzovanie sút’ažiacich je povolené publikom, fanúšikmi aj doprovodným tímom.

DôLEŹITÉ UPOZORNENIE:
Barista môže mať na sebe logo sponzora alebo používať podukty v original obaloch. Pri
nenastúpení na danú súťaž poplatok ( štartovné ) NEBUDE vrátene .

– vymenujú sa všetci sponzori a pod’akuje sa im za podporu poskytnutú sút’aži
– privítajú sa všetci prítomní, krátky preslov k sút’aži
– pod’akovanie komisárom
– predseda poroty pozve finalistov na pódium a vyhlási vít’azov

Porota bude medzinárodná, kde všetci rozhodcovia (HEAD of Judge) majú certifikáciu podľa
platných predpisov a sú opravnení hodnotiť výsledky a prácu baristov .
Členov poroty budú tvoriť medzinárodne uznávaní rozhodcovia:

TASOS DELICHRITOS – Grécko
Petra Veselá – Česká republika
Hegedus Andrea – Hungary
Johanna Wechselberger – Austria
Jiri Richter – koordinátor SCAE za Českú republiku
Charles Fleer – USA
Tibor Janos – Hungary
Fabio Verona – ITALY

 • Autogramiáda Petry Veselej – Kniha o Káve
 • Alternatívny bar s možnou prípravou rôznych káv , ako napr. Aeropress , French PRESS , Drip Bar , Cupping
 • Latte Art – Majstri Slovenska predvedô svoje umenie v exibícii
 • Irish Coffee – Správna príprava

pozn. ak vznikli rozdiely v preklade pravidiel , smerodatne sú v angl.jazyku http://www.worldcoffeeingoodspirits.org

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s