latte art 2012

Majstovstvá Slovenska LATTE ART 2012

oficiálne výsledky 11.-12.máj 2012

  1. lukáš podbehlý
  2. stan cibuľa
  3. kristián bene
  4. miriam macangová
  5. matej ondrašík
  6. martin lukáš

Slovak Coffee Assn. – organizácia , http://www.s-c-a.sk , dobšinského 1599/21 , žilina
Slovakia , T : +421.903.543020 , info@s-c-a.sk
ičo- 42069505 reg. MV SR 5.august 2009 č.spisu VVS/1-900/90-34195
č.ú. 4999915764 /7500 ČSOB banka pob.žilina
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Propozície k súťaži

Majstrovstvá SR v príprave kávy 2012  TRNAVA , HOLIDAY INN , 11.-12.-13.máj 2012

1. Organizátor
Súťaž organizuje Slovak Coffee Association (Slovenská kávová asociácia), ktorá súťaž
zastrešuje aj ako odborný garant.

2. Súťažné kategórie
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci baristi a kávoví nadšenci. Súťažiť sa bude v nasledovných
kategóriách: M SVK Barista 2012 , M SVK LATTE ART 2012 , M SVK Coffee In Good
Spirit 2012.

3. Podmienky účasti
3.1. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti odborných škôl, profesionálni baristi, celá kávová
obec.
3.2. Každý účastník je povinný riadne vyplniť a zaslať prihlášku získanú
od organizátora alebo online prihlášku na stránke http://www.s-c-a.sk.
3.3. Pre účasť v súťaži je stanovený účastnícky poplatok 20 Eur, za každú súťaž.
3.4. Uzávierka prihlášok do 30.4.2012.
3.5. V prípade porušenia štatútu bude súťažiaci vylúčený zo súťaže.

4. Termín a miesto konania
4.1. Súťaž sa uskutoční v dňoch 11., 12. a 13. 5.2012 v priestoroch hotela Holiday Inn
Trnava
4.2. Odborným garantom súťaže je SCA, v zastúpení Marian Galuška, prezident SCA a
koordinátor SCAE slovak chapter .
4.3. Ubytovanie pre súťažiacich je zabezpečené v Hoteli Holiday Inn ( v prípade záujmu na
svoje náklady ). Žiadosti o ubytovanie na rezervačnom formulári hotela.

Majstrovstvá Slovenska Latte Art Championship 2012 ( sobota 12.5.2012 )

16.00 hod – zahájenie MSvk LATTE ART 2012

18.00 hod – ukončenie, vyhlásenie víťazov, odovzdanie cien

16.00 hod – WORKSHOP LATTE ART techniques

( vstup zdarma, počet záujemcov je obmedzený. Svoju účasť nahláste emailom

s potvrdením účasti na milan.galuska@s-c-a.sk, s pripomienkou LATTE ART.

Okrem hodnotných cien pre súťažiacich ( 3×3) víťazi jednotlivých kategórii majú právo
reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Sveta 2012 vo Viedni v dňoch 12.-15.júna
2012 ,kde sa stretnú víťazi národných kôl, resp. národných majstrovstiev z celého sveta.
Postupujúci víťazi v každej kategórii majú okrem neopakovateľného zážitku, zvýšenia si
vlastného ratingu a skúseností zabezpečené štartovné , ubytovanie a cestu .

Reprezentovanie na WBC Vienna 2012 , ako zástupcovia Slovenska
Pokrytie nákladov na cestu , ubytovanie , štartovné ,konfrontácia so svetovou špičkou.

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového harmonogramu súťaže, pričom
všetci súťažiaci budú v prípade zmeny včas upovedomení.

Súťaž
Súťaž podlieha medzinárodným pravidlám , ktoré súťažiaci nájdu v presnom znení aj s
hodnotacimi hárkami na odkaze http://www.worldlatteart.org

Pravidlá súťaže

Súťažiaci, ktorý sa stane slovenským  reprezentantom pre majstrovstvá sveta baristov –  SCAE World Latte Art Championship  je povinný na majstrovstvách sveta reprezentovať slovenskú sekciu SCAE  a  partnerov súťaže LA a to podľa dispozícií organizátora súťaže – Slovak Coffee Association, ktoré obdrží najneskôr  2 týždne pred usporiadaním SCAE World Latte Art Championship. Pokiaľ nebude tieto pravidla rešpektovať, prechádza nárok na účasť na SCAE World Latte Art Championship na ďalšieho súťažiaceho  v poradí. Pokiaľ reprezentant poruší pravidla pri účasti na SCAE World Latte Art Championship vystavuje sa finančným sankciám.

V prípade,ak súťažiaci LA má vlastného sponzora , môže ho prezentovať na svojom oblečení.

Úloha

Každý účastník má maximálne 8 minút na prípravu a servírovanie nasledujúcich nápojov porote:

o 2 identicky teplé Caffé Latte ART cappucina len s použitím kávy a mlieka ako prísad a kávovaru a konvičky ako nástrojov pre latte art

o  2 identické teplé Espressa Macchiata do šálok, len s použitím kávy a mlieka ako prísad a kávovaru a konvičky ako nástrojov pre latte art

o 2 identické teplé voľné nápoje na bázi mlieka a kávy, za použitia akýchkoľvek nástrojov a surovín na prípadnú dekoráciu  povrchu nápoja

Dvojica nápojov musí byť servírovaná súčasne , poradie záleží na baristovi . Dekor na dvoch súčasne podávaných nápojoch musí byť identický a jeho vyobrazení musí byť predložené porote pred zahájením vystúpenia.Porota porovnáva identickosť medzi obrázkom a realitou.

Káva

Výber kávy záleží na baristovi, počas súťaže však môže byť zviditeľňovaná len značka tej kávy, ktoré sú partnerom súťaže organizovaných Slovak Coffee Association., pričom používanie iného loga pri súťaži je možné len na oblečení súťažiaceho resp.porcelán.

 Mlieko

Organizátor zaistí k dispozícii mlieko .Avšak baristovi je povolené aj používanie iného mlieka, pokiaľ je zvyknutý pracovať so svojou značkou .  Mlieko z inej produkcie nesmie byť viditeľne prezentované  ani menované a v prípade porušenia tohto pravidla môže byť súťažiaci diskvalifikovaný.

Ostatné prísady

Na dekorácii voľného nápoja môžu  byť použité ľubovoľné prísady. Samotný nápoj však musí obsahovať iba kávu a mlieko,prípadne do-kresbu na povrchu iba a len voľného nápoja

Šálky, poháre atď 

Na Latte Art Cappuccino môžu  byť použité šálky alebo sklo akéhokoľvek tvaru a veľkosti. Vnútorný priemer vrchného okraja nesmie prekročiť90 mm.

Espresso Macchiato môže byť servírované v šálkach na espresso ľubovoľného  tvaru a veľkosti. Vnútorný priemer vrchného okraja, nesmie prekročiť60 mm.

Na voľný nápoj môžu byť použité šálky alebo sklo akéhokoľvek tvaru a veľkosti s ľubovoľným priemerom vrchného okraja šálky/pohára.

Všetky nápoje musia byť servírované výhradne s podšálkou, lyžičkou a cukrom. Inak s ničím. Všetko ostatné nie je podmienkou . Výzdoba a kreativita na stole poroty sa nehodnotí

Súťažiaci si prinesie všetko  potrebné vybavenie pre svoju prezentáciu (šálky, poháre, atd.).

Barista si môže priniesť vlastný mlynček . Kávovar musí používať výhradne ten, ktorý je poskytnutý organizátorom.

POROTA A HODNOCENIE

Porota

Porota je zložená z jedného hlavného a 4 daľších porotcov – 2 degustátorov, hodnotiacich chuťovú stránku a 2 vizuálnych porotcov, ktorí hodnotia vzhľad nápojov. Hlavný porotca je zodpovedný za sledovanie techniky a vystupovanie baristu.

Časomiera je zodpovedná za sledovanie času a zapisovanie bodov.

Hodnotenie

Každý porotca udeľuje body na stupnici od 1 do 10.  Neudeľujú sa 0,5 body.

Za každých začatých 15 sekúnd po prekročení osemminútového časového limitu, je odpočítaných  5 trestných bodov. Pri ukončení prípravy nápojov minimálne 15 sekúnd pred vypršaním limitu, sú súťažiacemu  pripočítané  3 body k celkovému hodnoteniu. Hlavný porotca môže strhnúť až 20 bodov za zanedbanie čistoty pracoviska.

Hodnotenie baristu prebieha po ukončení exhibície každého  baristu.Celkové umiestnenie v súťaži bude vyhlásené po jej ukončení.

Degustátori

o primeraná teplota nápoja

o zreteľná chuť a harmónia kávy a mlieka

o vyváženosť a krémovitosť nápoja

o štruktúra mlieka (pena jemná, hladká, bez bublín,trhlín…)

 Vizuálna porota

o prezentácia motívu pred zahájením prípravy samotného nápoja-veľmi krátko

o súlad prezentovaného motívu s motívom na nápojoch (porovnanie s fotografiou)

o identičnosť motívov na oboch zároveň servírovaných nápojoch

o kontrast kávy a mlieka

o náročnosť motívu

o kreativita

o primeraná  veľkosť motívu s ohľadom na veľkosť šálky

o čistota šálky/pohárov

Hlavná porota

Technické hľadisko

o čistenie portafiltrov (pák) pred dávkovaním

o neplytvanie behom mletia a dávkovania (max. 2 gr.)

o správne dávkovanie a utláčanie kávy

o čistenie páky pred nasadením do kávovaru

o nasadenie páky kávovaru a okamžité lúhovanie

o doba lúhovania (20 – 30 s.)

o profesionálny postup a pochopenie práce s mlynčekom

o čistota konvice na mlieko – komplexne

o prietok  parotrysky pred zpeňovaním mlieka

o čistenie parotrysky  po zpenení mlieka

o prietok parotrysky po zpenení mlieka

o konvica na mlieko po príprave nápoja prázdna (max.1 cm)

Čas

Spustenie a zastavenie časomiery – zreteľným zdvihnutím  ruky baristu

Barista má:

– 8 minút na prípravu pracovnej plochy – skúšku kávovaru, mlynčeka, prípravu všetkých prísad do nápoja. Káva ani mlieko nesmie byť pripravené predom

– 8 minút na prípravu 6 súťažných nápojov. Týchto 8 minút sa vzťahuje aj na prípravu prípadnej dekorácie

– 8 minút na upratanie pracovnej plochy

UPOZORNENIE!

Reprezentantom SK sa môže stáť len plnoletá osoba. V prípade, že sa na prvom mieste vo finále umiestní osoba, ktorá nebude v dobe konania majstrovstiev  sveta plnoletá, postupuje sa nárok na reprezentáciu na druhého najlepšie umiestneného súťažiaceho  atd.. .To však v žiadnom prípade nemení fakt a skutočnosť ,že najlepším baristom –latte art champion nemôže byť neplnoletá osoba.

Námietky a odvolanie sa

Námietky musia býť podané písomnou formou alebo emailovou  na adresu organizátora súťaže – Slovak Coffee Association ,dobšinského 21,žilina,01004 alebo email

mayo.galuska@scae.biz    a obsahovať nasledujúce:

•Kto podáva námietku

•Popis problému

•Popis miesta  a času

•Vlastní pohľad na problém

•Informácie o zúčastnených osobách

Počas súťaže

Pokiaľ  sa vyskytne námietka, potom  musí byť vyjadrená písomne a predaná organizátorom súťaže.

Ten je povinný zvolať zúčastnené strany a vypočuť ich postoj

Organizátor súťaže prediskutuje tento problém a ich  rozhodnutie bude vyjadrené osobe, ktorá námietku predložila.

Súťažiaci svojou účasťou prehlasujú,  že  plne súhlasia s pravidlami  súťaže vyhlásenými organizátorom pre  príslušný rok  a bere na vedomie, že v prípade postupového umiestnenia v súťaži  Latte Art a tým aj kvalifikácia na majstrovstvá  sveta  SCAE World Latte Art Championship  sa  zaväzuje  bez  výhrad  k reprezentácii Slovenska.  Súčasne súhlasí s komerčným využitím fotografických, filmových či ďalších záznamov na nich je zachytený a sú vytvorené  na súťaži alebo  v súvislosti  s ňou.

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto sa zoznámil s pravidlami a podmienkami súťaže a súhlasí s nimi.

Informácie
Poskytovať baristovi informácie v priebehu sút’aže je zakázané. Ak si barista zabudol časť
vybavenia, môže požiadať o pomoc jedine predsedu poroty. Barista sa nesmie pýtať na
informácie ľudí zo svojho tímu, divákov ani fanúšikov. Treba počítať s tým, že porušenie tejto podmienky môže byť dôvodom pre diskvalifikáciu. Povzbudzovanie sút’ažiacich je povolené publikom, fanúšikmi aj doprovodným tímom.


DôLEŹITÉ UPOZORNENIE:
Barista môže mať na sebe logo sponzora alebo používať podukty v original obaloch. Pri
nenastúpení na danú súťaž poplatok ( štartovné ) NEBUDE vrátene .

– vymenujú sa všetci sponzori a pod’akuje sa im za podporu poskytnutú sút’aži
– privítajú sa všetci prítomní, krátky preslov k sút’aži
– pod’akovanie komisárom
– predseda poroty pozve finalistov na pódium a vyhlási vít’azov

Porota bude medzinárodná, kde všetci rozhodcovia (HEAD of Judge) majú certifikáciu podľa
platných predpisov a sú opravnení hodnotiť výsledky a prácu baristov .
Členov poroty budú tvoriť medzinárodne uznávaní rozhodcovia:

TASOS DELICHRITOS – Grécko
Petra Veselá – Česká republika
Hegedus Andrea – Hungary
Johanna Wechselberger – Austria
Jiri Richter – koordinátor SCAE za Českú republiku
Charles Fleer – USA
Tibor Janos – Hungary
Fabio Verona – ITALY

  • Autogramiáda Petry Veselej – Kniha o Káve
  • Alternatívny bar s možnou prípravou rôznych káv , ako napr. Aeropress , French PRESS , Drip Bar , Cupping
  • Latte Art – Majstri Slovenska predvedô svoje umenie v exibícii
  • Irish Coffee – Správna príprava

pozn. ak vznikli rozdiely v preklade pravidiel , smerodatne sú v angl.jazyku www.worldlatteart.org

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s